Fantasy, talsymbolik og afrikanske dæmoner

Fantasy er uløseligt forbundet med worldbuilding – det at konstruere ens eget univers helt fra bunden eller måske blot delvis hvis man er inspireret af virkelige steder og samfund. For at bygge sådan en ny verden er der utrolig mange detaljer man skal have styr på.
worldbuilding

Fantasy og worldbuilding

Fantasy er uløseligt forbundet med worldbuilding – det at konstruere ens eget univers helt fra bunden eller måske blot delvis hvis man er inspireret af virkelige steder og samfund. For at bygge sådan en ny verden er der utrolig mange detaljer man skal have styr på. Det handler om hvordan landet ser ud (tegn et kort), hvordan samfundet fungerer på flere planer, ikke mindst om hvordan magi-systemet virker og mange andre ting. Derfor er det kun muligt at medtage enkelte detaljer her, men jeg vil love, at der kommer flere artikler om emnet.

Talsymbolik

Et af de interessante spørgsmål er hvad der får os til at vælge tal? Der kunne f.eks være 12 regimenter. Krigen kunne vare i syv uger. En rejse kan tage 28 dage og det er blot nogle få eksempler. Vi vælger tal til så mange ting og der er meget symbolik i tal, som er utrolig vigtigt for fantasy. Tal udtrykker ikke kun en mængde af mængde eller udmåler tid som i eksemplerne her. Tal rummer mange andre kvaliteter og er ofte en genkendelig faktor idet vi ved, at nogle tal er vigtigere end andre tal. Det handler alt sammen om kulturarv og den genkendelighed den skaaber for os.

Min afrikanske dæmon: Popobawa

Lige for tiden er jeg i gang med at lægge sidste hånd på ’Sagnet om Popobawa Dæmonen, Høvdingedregngen’ som udkommer i en specialversion til Fantasy Festival i Esbjerg.

Dæmonen selv er en afrikansk monster-legende. Popobawa er et enøjet flyvende bæst med kæmpe flagermuseligende vinger der terroriserer mennesker om natten. Om dagen antager det menneskeform og er som sådan en formskifter. Jeg har med min fantasy fortælling for øje givet ham lidt ekstra egenskaber som gør ham endnu mere ond, magtbegærlig og angstprovokerende.

Fortællingen trækker også på tanker om tal og deres symbolik. Der er hentet inspiration fra religion, filosofi og numerologi og det hele er omsat til komponenter i et fantasy univers.

Et-tallets symbolik

Sagnet om Popobawa Dæmonen er en serie. I den første bog, Høvdingedrengen, hører vi om én arving, én konge. Der er en høvdingedreng og han er den eneste, der kan styre det magiske våben, og det er ham, der skal være konge.

Men er der ikke altid kun en konge? I historier som denne her fantasy fortælling, hvor vi kun ser på et land, er der altid kun en konge, men det ændre ikke på tallet ets symbolske betydning.

Et er begyndelsen. Et er essensen af alle kræfter, af alle former for energi og alle aktiviteter udgår fra et. Et symboliserer skaberevne, originalitet, lederskab og styrke. Et er et grund-dogme, der er udtryk for det egentligt værende, ur-grunden, det guddommelige.

Der er én Høvdingedreng.

Et er symbol på enhed og udelelighed. Tallet er den lige og smalle sti som mennsket må følge for at opnå det guddommelige. Tallet minder menneskene om Den Ene Gud, det ene livsvæsen, menneskeheden som enhed, individualitet, selvstændighed og herredømme men også om magikerens kraftstav og viljens magt.

Der er én høvdingedreng, én arving og ét magisk våben. I fortællingen om Popobawa dæmonen er magikerens kraftstav et magisk spyd som kun den rette arving kan bringe magien til live i. Arvingen og spyddet er på den måde en enhed som går på den smalle sti af lys og åndelig aspiration.

Rigtig mange fortællinger kæder tallet et sammen med helten, eneren, hovedpersonen. Yderligere er ét et meget heldigt tal, alle tals moder og symbolet på spirituel enhed. Til sidst skal det nævnes at et af mange opfattes som symbol på solen.

Der er én Høvdingedreng. Han skal være konge og kongen er folkets sol.

Ni-tallets symbolik

I anden bog, Kongens Garde, udråbes høvdingedrengen til konge og han udnævner derefter ni krigere til sin personlige garde.

Hvorfor er der præcis ni krigere i den garde?

Ni er det sidste tal i talrækken, det tal der sikrer at rækken er fuldkommen. Ni er slutningen på tingenes naturlige rækkefølge og det kommer derfor til at være symbol for en forestående ændring i livet.

Kongens garde symboliserer dermed gedehyrdens indtræden i rollen som høvdingedreng og den derpå følgende forvanling til konge. En voldsom forvandling og personlig udvikling for en gedehrde fra en lille landsby med mange bump på vejen.

Ni gør talrækken fuldkommen. Det er et mystisk tal der symboliserer et stof, der ikke kan nedbrydes, et tal med mystiske kræfter der ofte benyttes som amulet.

Gardens ni krigere bliver det stof som ikke kan nedbrydes, som er kongens amulet.

Yderligere er ni et heldigt tal, et meget gunstigt tal, et særligt magisk tal og et tal der står for sandhed. Det forbindes med ny indsigt, med kærlighed, sympati og generøsitet.

En garder er en der taler sandt, forsvarer sandhed og nærer uendelig loyalitet og kærlighed til kongen. Han er kongens amulet, kongens våben og kongens forsvar.

Hvis du vil vide mere?

Hvis du vil vide mere så er det bedste du kan gøre at følge med her på side. Skriv dig op til mit nyhedsbrev så du får informationer om nyt på siden helt automatisk.

Der kommer flere artikler i serien om fantasy. Herunder kommer der mere om worldbuilding og også mere om talsymbolik og brug af andre symboler som f.eks våbenskjolde. Et andet interessant emne i den kategori er rejsen som drivkraft for historien. Der kan både være tale om en fysisk rejse til et andet sted og måske endda en anden verden, men der kan også være tale om en indre rejse der handler som hovedpersonens udvikling. I ’Sagnet om Popobawa Dæmonen’ er der begge dele. Vores hovedperson rejser rundt i Afrika på jagt efter viden og et magisk våben. Samtidig udvikles han fra gedehyrde til kommende konge, kriger og leder af hæren.

Yderligere kommer der meget mere om ’Sagnet om Popobawa Dæmonen’. Den historie bygger på forskellige afrikanske monster-legender samt fortællinger om Imba Huru. Imba Huru, også kendt som Great Zimbabwe, er en stort arkæologisk udgravning i Zimbabwe der afdækker en stor civilation, som var på sit højdepunkt omkring år 1100. På det tidspunkt boede der cirka 18.000 mennesker og Imba Huru må anses for den største metropol i det sydlige Afrika på den tid. Find mere her.

Sagnet om Popobawa Dæmonen

Der vil over tid komme meget mere information på denne side. Desuden kommer vi til debatten om hvad der er sandt, og hvad er er fiktion, når man på den måde bruger rigtige steder og historiske fakta blandet med monster-legender til at skabe en fiktiv fortælling med fuldstændigt fiktive karakterer.

Meget mere om det senere.

Hvad tænker du om talsymbolik og fantasy? Skriv en kommentar.

Del på facebook
Del på Facebook
Del på linkedin
Del på LinkedIn

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *